Virksomheder / Vognmanden på Anholt

Vognmanden på Anholt

Er en historie som strækker sig mindst 3 generationer tilbage i tiden, hvilket naturligvis giver en god erfaring i at takle mange forskellige arbejdsopgaver og uforudsete udfordringer på øen.

I dag består ”Vognmanden” af 3 selvstændige virksomheder, henholdsvis Anholt Vognmandsforretning ApS, Anholt Øldepot I/S v/Jan Erik Sørensen og Anholt Taxi v/Liselotte Arentz Sørensen. 

Anholt Vognmandsforretning beskæftiger gennemsnitlig 2-6 medarbejdere afhængig af sæson udsving og råder over et varieret sortiment af maskiner og tilbehør for at kunne dækker et bredt spekter af arbejdsopgaver.

Vi udfører således alt fra træfældning, rydning af grunde, flis hugning, planering, udgravning af sokkel, kørsel og assistance med rejsning af hus osv.

Vi har opsyn med sommerhuse, slår græs og anlægger stenbelægning og græsplæner og bede. Fræser marker eller urtehaver og borttransporterer storskrald, suger septiktanke, sørger for transport af alt fra små kolli til meget store kolli og specialtransporter på flere ton, samt bagagetransport til og fra færge og fly.

På entreprenør siden udfører vi vejarbejde, snerydning, grødeklipning af grøfter, nedgravning af kabler, container transport, kørsel af grus og ral m.v. samt varetager drift af genbrugsstation og tømning af øens dagrenovation.

Hertil har vi på havnen lagerhotel, hvor gods kan opbevares i perioder f.eks i forbindelse med byggeri, opbygning osv.

 

Hvor opgaven kræver det, udføres arbejdet i samarbejde med inden øs eller udenøs håndværkere f. eks betonblanding med murer, transport og indkørsel af gods til tømrer eller etablering af kloak m.m med autoriseret kloakmester. 


Anholt Øldepot er nok landets mindste øldepot under Carlsberg, men på grund af det store sæsonudsving og færgens få afgange ses det stadig som en fordel, at have et depot på øen. Salget er selvsagt størst i sommerhalvåret, hvor vi distribuerer alt øl og vand fra Carlsbergs vare sortiment til alle øens butikker og restauratører. Med herunder har vi også ”fadølsforsyningen” hvor der udlejes fadølsanlæg og leveres øl og vand m.m til lokale fester og arrangementer.

 

Under øldepotet har vi lage et meget mindre landbrug, bestående af 10-15 langhårede og langhornede køer at racen Scottish High land Kettel, som er os behjælpelig med at afgræsse bakker og enge for uønsket tilvækst af f.eks tagrør m.m. Når bestanden skal reduceres, sendes dyrene til slagtning i Jylland, og sælges efterfølgende lokalt på øen.

Kontaktoplysninger;

Adresse; Ageren 9, 8592 Anholt

Telefon;

Anholt Vognmandsforretning og Anholt Øldepot, 86 31 90 04 + 20 20 90 05

Anholt Taxi 20 22 90 06

 

 Email;                                                                           anholt.vognmand@mail.dk

 Læs mere på; http://anholt.dk/dk/service-erhverv/anholt-vognmand/

Anholt erhvervsliv