Velkommen hos Anholts Erhvervsliv

Anholt Erhvervsliv er et forum oprettet af fastboende erhvervsdrivende på øen. Formålet er at vise øens besøgende hvad vi kan lokalt, at inspirere hinanden til levere produkter, service og varer af høj kvalitet på Anholt og at styrke vores samarbejde. Vi vil også gerne vise selvstændige på fastlandet, at man kan slå sig ned på Anholt og drive en fin lille helårsforretning.

Det er glædeligt, når en familie slår sig ned på øen og driver en aktiv og regulær virksomhed året rundt. Det højner standarden for besøgende og beboere.

I betragtning af Anholts ringe størrelse dækker erhvervene bredt som det vil fremgå af denne hjemmeside. Her kan man orientere sig om lokale tilbud om ydelser fra træhåndværk, dagligvarer, overnatning, keramik, skræddersyet tøj til fældning og tømrerarbejde.

Anholt er hverken sommerland eller udkantsdanmark, men en af verdens skønne pletter. Øen besøges af gode mennesker og vi vil gøre vores for at holde stedet levende – hele året.

Anholt erhvervsliv